สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


    วานนี้ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีบูชาธรรม 99 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย โดยภาคเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


   ส่วนภาคบ่ายพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนัตชัย ถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา จากนั้นเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  โดยประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   เพื่อสักการะบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย พร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธายังได้น้อมนำมาลัยมะลิ เข้าสักการระหน้ารูปเหมือนพระเดชระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วย โดยภายในงานได้เปิดบทสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกถึงพระคุณของท่าน ทั้งทางกาย วาจา และใจ ด้วยเหตุที่ว่า ท่านปรารบความเพียรในการรู้เห็นของจริงในพระพุทธศาสนา โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราบวชมาจวนจะครบ 12 พรรษาแล้ว วิชชาของพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้บรรลุเลย ทั้งที่การศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดเลยสักวัน ทั้งคันถธุระ และวิปัสนาธุระ อย่าเลย ควรจะรีบกระทำความเพียรให้รู้เห็นของจริงในพระพุทธศาสนาเสียที” ด้วยการนี้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ปีพุทธศักราช 2460 ณ                     พระอุโบสถ วัดโบสถ์(บน)บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิจนบรรลุธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ นั่นคือ วิชชาธรรมกาย และได้เผยแผ่ธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบัติ อันเป็นแม่แบบและต้นแบบ ตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างถูกต้องตามร่องรอยของพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน 


   ด้วยพระคุณอันไม่มีประมาณนี้ ทางวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทั่วโลก ต่างก็ได้จัดให้มีพิธีฉลองวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้น เป็นประจำทุกปี