สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระ วัดพุทธโกเธนเบิร์ก

 

 

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพุทธ   โกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นครั้งที่ ๒ ในเวลา ๐๔.๓๐ น. ซึ่งตรงกับพิธีในเมืองไทย มีสาธุชนมาร่วมงานกว่า ๒๐ คน โดยร่วมกันจัดเตรียม   ภัตตาหารและผลไม้มาร่วมบูชาข้าวพระ และร่วมปฏิบัติธรรมในภาคบ่าย ร่วมพิธีเทลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้น ซึ่งทุกคนต่างตรึกระลึกถึงบุญในครั้งนี้ด้วยความเบิกบาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร