สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

          เมื่อวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนาชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานธุดงค์ปฏิบัติธรรม เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีสาธุชนชาวไทย ชาวลาว เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง