สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


    กัลยาณมิตรอุไร  แก้วสมบัติ และครอบครัว       ได้จัดพิธีทำบุญบ้านกัลยาณมิตร โดยได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งภายในงานกัลยาณมิตรปวีณา เคล่าเซ่อ ได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  คณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมงาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปวีณา เคล่าเซ่อ นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันประเคนภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์  


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรเสาวณี  เรเวลฟัล นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรอุไร  แก้วสมบัติ นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์การทำบุญ พร้อมทั้งได้ให้พรและพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและคณะกัลยาณมิตรทุกท่าน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้สึกปลื้มปีติที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก