สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่า ๒๖๖ วัด

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ บริษัทดรีมทีมร่วมกับวัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป และจัดพิธีทอดผ้าป่า ๒๖๖ วัด ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อถวายแก่วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวโรกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สร้างความประทับใจแก่ผู้มารjวมงาน    เป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร