สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กองทุนหลวงพ่อธัมมชโย

 

 

             เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  พระภาวนาวิริยคุณเป็นผู้แทนมอบ "กองทุนหลวงพ่อธัมมชโย (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)" ครั้งที่ ๓ แก่กัลฯ พลศักดิ์ สุภร (โซตัส) ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร และรักษาดวงตา โดยครั้งแรกมอบไปเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มา ณ ที่นี้ด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร