สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชน

 


      

 

            เมื่อวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมกล้าฝัน ส่วนงานอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง จัดอบรมค่ายคุณธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๘๐ คน จากโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จ.ปทุมธานี ณ สภาธรรมกายสากล และห้องพุทธางกูร วัดพระธรรมกาย หลักสูตร ๓ วัน ให้ความรู้เรื่อง วินัย เคารพ และอดทน รวมถึงฆราวาสธรรม หรือธรรมของผู้ครองเรือน เรื่องกฎแห่งกรรม ทาน ศีล ภาวนา วัฒนธรรมเชิงพุทธ และได้ฟังธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่ ก่อนจบโครงการได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กราบเท้าพ่อแม่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร