สรุปข่าวประจำวัน : วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม


  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5 และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนกัลยาณมิตรดาว ฮันเซิลมันน์ ได้จุดเทียนสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมอานิสงส์การทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร