สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติธรรม


 

 

         เมื่อวันที่ ๑๖-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศึกษานิเทศก์  นักวิชาการ ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตการศึกษา จากจังหวัดศรีษะเกษ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ และสระแก้ว  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า  ๑๒๐ คน การขึ้นปฏิบัติธรรมครั้งนี้นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจที่ศูนย์กลางกาย สวดมนต์ และเข้าโรงเรียนอนุบาล  ฝันในฝันวิทยาแล้ว ยังได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ มอบโอวาทในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน    เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำไปปรับใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล