สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม


   วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  


   คณะพระภิกษุสงฆ์  พร้อมด้วยสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และ นั่งสมาธิ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


  ซึ่งวัดพระธรรมกายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ สวดพระอภิธรรม ทุกวัน เวลา 16.00 น., สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันละ 9 จบ, จัดบวชถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น