สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชน

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดห้วยตองสัก (วัดสาขาวัดพระธรรมกาย) ร่วมกับโรงเรียนไชยจีนะ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรมเยาวชนในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เป็น  คนเก่งและคนดีของชาติ มีการปฏิบัติธรรม ศึกษาเรื่องการทำทาน รักษาศีล ความ อดทน พระคุณแม่ วัฒนธรรมชาวพุทธ และกฎแห่งกรรม การอบรมในครั้งนี้สร้างความ     ประทับใจให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร