สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดทั่วโลกร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร

วัดทั่วโลกร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร


   มหาเถรสมาคมนำวัดไทยทั่วโลกพร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ทุกวัดเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


    ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช โดยมีนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 


  ทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดไทยทั่วโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทุกวัดจะให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย.