สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  และและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์  


    จากนั้นได้ประชุมแบ่งบุญเตรียมงานกฐิน พร้อมทั้งร่วมพิธีมุทิตาสักการะแด่ประธานสงฆ์ที่ได้รับตำแหน่งฐานานุกรม พระครูวินัยธรประพฤติ พุทธิชโย ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร มีกัลยาณมิตรพรพรรณ    ซิมเมอร์ กัลยาณมิตรวรรณา             ไนด์โอลด์ นำกล่าวคำถวาย , กองทุนปัญญาบารมี มีกัลยาณมิตรไสว วีเดอร์       กัลยาณมิตรหนึ่งฤทัย ครืกเกอร์ นำกล่าวคำถวาย , กองทุนคิลานเภสัช      มีกัลยาณมิตรจุฑามาส ชู้สเตอร์ กัลยาณมิตรรัตนาพร กรืนเทอร์ นำกล่าวคำถวาย , กองทุนยานพาหนะ มีกัลยาณมิตรจรัสศรี พอลล์มานน์ กัลยาณมิตรสุมนรัตน์ เรนซ่า นำกล่าวคำถวาย , ส่วนกองทุนผ้าป่า มีกัลยาณมิตรวารุณี สมบูรณ์นำกล่าวคำถวาย             จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และได้ร่วมกันอธิษฐานจิต จากนั้นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้