สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนานิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

        เมื่อวันที่ ๔-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เหล่ากัลยาณมิตรวัดภาวนานิวเจอร์ซีและรัฐใกล้เคียง เช่น รัฐแมสซาชูเซต คอนเนคติคัท  และนิวยอร์ก มาร่วมบวชอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ และร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก