สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ. ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

พศ. ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก


    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก


         พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เจ้าคณะภาค 14 และนายประดับ  โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายประดับ กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑล ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิจารณาแผนงาน และระหว่างการพิจารณาแผนจึงทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่ไปด้วย หากแผนแล้วเสร็จจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ในเดือนธันวาคม จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายฆราวาส ช่วงต้นปี 2560 อีกทั้งจะบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกหินอ่อน พร้อมกับจัดสร้างอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ปฏิบัติธรรม 5,000 คน กำหนดการก่อสร้างหลังจากเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 7 เดือน