สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ฯพิจิตรปลูกไผ่มงคลเพื่อสร้างศูนย์แห่งนี้เป็น "วนอุทยานเวฬุ"

ศูนย์ฯพิจิตรปลูกไผ่มงคลเพื่อสร้างศูนย์แห่งนี้เป็น "วนอุทยานเวฬุ"


ช่วงนี้เราไปชมภาพกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรค่ะ

   

      ด้วยความศรัทธาและความเพียรที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ร่มรื่น เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรได้พร้อมใจกันปลูกไผ่มงคล เพื่อเปลี่ยนแปลงบริเวณโดยรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรให้เป็น " วนอุทยานเวฬุ "เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมะและให้ความร่มรื่นเย็นกาย เย็นใจแก่พุทธบริษัท 4 ที่จะมาร่วมสั่งสมบุญ