สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายโครงการศีล 5 ต้นกล้าในความดี

ค่ายโครงการศีล 5 ต้นกล้าในความดี


     เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ได้ขับเคลื่อนโครงการศีล 5  โดยการจัดค่ายโครงการศีล 5 ต้นกล้าในความดีให้กับนักเรียนค่ะ


     การขับเคลื่อนโครงการศีล 5 โดยท่านพระครูชัยสารสุนทร เจ้าคณะเขตดอนเมือง – หลักสี่  และพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร., รองเจ้าคณะแขวงดอนเมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม ได้จัดค่ายโครงการศีล 5 ต้นกล้าในความดี โดยให้มีการฝึกสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   โรงเรียนประชาอุทิศ ,โรงเรียนสีกัน ,โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา  และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนต่างๆ และชุมชนภายในเขตดอนเมือง ก็ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ค่ะ