สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ไทยรัฐวิทยา 93 จัดสวดธัมมจักฯ

รร.ไทยรัฐวิทยา 93 จัดสวดธัมมจักฯ


โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 จังหวัดปราจีนบุรี จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 486 จบ


    นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 486 จบ ซึ่งคณะครูต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ยิ่งบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระธรรมบทนี้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุพระโสดาบัน และขอบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ไปอีกยาวนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย