สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาคานากาว่า ญี่ปุ่น ทอดผ้าป่าสร้างวัด

 


            เมื่อวันพฤหัสฯที่ ๓ สิงหาคม ๒๕ คณะกัลยาณมิตร ลูกพระธัมฯ  วัดไทยนางาโน่ จำนวนเกือบ ๓๐ ท่าน ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เดินทางไปทอดผ้าป่าสร้างวัด ร่วมบุญสร้างวัดไทย ณ ภาวนาคานากาว่า

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร