สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ศูนย์สาขาต่างประเทศ ร่วมถวายข้าวสาร

คณะสงฆ์ศูนย์สาขาต่างประเทศ ร่วมถวายข้าวสาร


คณะสงฆ์จากศูนย์สาขาต่างประเทศ ร่วมถวายข้าวสารจำนวน 1,500 กิโลกรัม แก่วัดพระธรรมกาย


     คณะสงฆ์จากศูนย์สาขาต่างประเทศ นำโดยพระครูศรีธีรวิเทศ วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ,พระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโนวัดพระธรรมกายออสเตรีย ,พระมหาสมบัติ ธัมมทีโป วัดพุทธไอซ์แลนด์ ,พระครูวินัยธรประพฤติ พุทธิชโย  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั้ง 4 วัด ได้ร่วมกันถวายข้าวสารจำนวน 1,500 กิโลกรัม ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย


    ซึ่งทางทีมงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำข้าวสารคุณภาพดีมาถวายพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย ที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละฝึกตน เพื่องานพระพุทธศาสนา ร่วมถึงอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนที่มารวมกิจกรรมงานบุญ ณ วัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะ