สรุปข่าวประจำวัน : รร.บ้านนากระเดา​ ​ จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านนากระเดา​ ​ จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.บ้านนากระเดา​ ​ จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


โรงเรียนบ้านนากระเดา​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    นักเรียนโรงเรียนบ้านนากระเดา​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 96 จบ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ในครั้งนี้ เพราะเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดธรรมบทนี้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงถือเป็นบุญใหญ่ และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร