สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ยะลา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักฯ

จ.ยะลา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักฯ


จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในจังหวัดยะลา


     ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในจังหวัดยะลา ซึ่งทางสถานศึกษาในจังหวัดยะลาได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ยิ่งบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระธรรมบทนี้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุพระโสดาบัน และขอบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ไปอีกยาวนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย