สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์


     วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวันวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 76 ปี พระราชภาวนาจารย์


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานตัวแทนคณะกัลยาณมิตรได้อัญเชิญพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้สักการะวางหน้ารูปพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ ก่อนที่ตัวแทนคณะสงฆ์จะได้เปิดกรวยสักการะ และนำคณะกัลยาณมิตรกล่าวคำสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ส่วนคณะกัลยาณมิตรทุกคนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ด้วย ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตด้วยใจที่ปีติและสำนึกในพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน