สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรอลิสาเบท - กัลยาณมิตรพอล สโคลบา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช พร้อมทั้งน้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรจำนวน 13 จบ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน