สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธพระราชภาวนาจารย์  จัดพิธีบรรพชาสามเณร 

วัดพุทธพระราชภาวนาจารย์  จัดพิธีบรรพชาสามเณร 


วัดพุทธพระราชภาวนาจารย์  เมืองจามบี  ประเทศอินโดนีเซีย  จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะผู้ปกครอง และสาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันตัดปอยผมแด่นาคธรรมทายาท ก่อนที่จะได้คณะสงฆ์ได้จะได้ปลงผมจากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง และพิธีมอบผ้าไตร  ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิเทศธรรมาภรณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์


  ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมอบบาตรแด่สามเณรธรรมทายาท ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย