สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานนครธรรม ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม

ธุดงคสถานนครธรรม ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม


     ในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ค่ะ ซึ่งธุดงคสถานนครธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ


     จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้หลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก และยังอยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งธุดงคสถานนครธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จากภาพเราจะเห็นได้ว่า มวลน้ำได้ทะลักเข้าสู่ตัวอาคารของธุดงคสถานนครธรรม ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ได้รับความเสียหาย และขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยพระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานขอถุงยังชีพจากมูลนิธิธรรมกาย  จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของธุดงคสถานนครธรรมก็ได้ตั้งกองทุนบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม


     นอกจากนี้วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย ก็ได้จัดตั้ง  "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวงัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8311000 และ www.dhammakaya.net