สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ จ.ปทุมธานี           เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยมีผู้อำนวยการและอาจารย์จาก ๑๗ โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศมาร่วมงาน ประเด็นในการสัมมนา ได้แก่ เรื่องความสะอาดของสถานศึกษา การตักบาตร การนั่งสมาธิในโรงเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอนธรรมะในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมและชุดสื่อการสอนสมาธิให้กับโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร