สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมคณะสงฆ์เถรวาท ทั่วสหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙


 

 

           เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการประชุมคณะสงฆ์เถรวาท ทั่วสหราชอาณาจักร ณ   วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ซึ่งคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน  ๒๑ รูป จากหลายๆ ประเทศ โดยมีพระสงฆ์หลายเชื้อชาติ ทั้งไทย อังกฤษ พม่า ศรีลังกา นับเป็นการประชุมครั้งแรก ในรอบ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการทำงานพระพุทธศาสนา ต่อไป ทั้งนี้จะมีการประชุมทุกๆ ปี ปีละ ๒ ครั้ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร