สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตั้งเจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาส-ผู้ช่วยอารามหลวง  39 รูป

ตั้งเจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาส-ผู้ช่วยอารามหลวง  39 รูป


    ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 39 รูป พร้อมเน้นย้ำเจ้าคณะปกครองต้องเสียสละและรู้หน้าที่


    ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 39 รูป ถือเป็นครั้งที่ 1 ของปีพุทธศักราช 2560 พร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาความว่า ขออนุโมทนาที่ทุกท่านตั้งใจรับงานพระพุทธศาสนา เรียกว่า มีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ ผู้ปกครองต้องตั้งใจจริง เสียสละ รู้จักให้ รวมทั้งจะต้องดูแลวัดวาอาราม      ให้ดี นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องมีจุดยืน ถูกก็ว่าไปตามถูก ผิดก็ว่าไปตามผิด อย่าโอนเอน รู้จักความเจริญและความเสื่อมด้วยตนเอง ที่สำคัญผู้ปกครองต้องรู้หน้าที่ และต้องมีการลงโทษผู้ใต้ปกครอง ทั้งภิกษุ สามเณร หากมีการทำผิดกฎระเบียบ อีกทั้งมีการยกย่องผู้ทำความดี จึงหวังว่า ผู้ปกครองที่รับพระบัญชาจะเป็นผู้ปกครองที่ดีต่อไป