สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านนาเปาะ จัดสวดมนต์บทธรรมจัก​รกัปป​วัต​ตน​สูตร​

รร.บ้านนาเปาะ จัดสวดมนต์บทธรรมจัก​รกัปป​วัต​ตน​สูตร​


นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเปาะ จังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจัก​กัปป​วัต​ตน​สูตร​


     นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเปาะ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก​ นำโดยอาจารย์นภาพร โตสวัสดิ์ และอาจารย์นพมาศ จูเทศ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจัก​กัปป​วัต​ตน​สูตร​ โดยได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการ โดยความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้เพื่อนนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตาม