สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรม One-Day Retreat

โครงการปฏิบัติธรรม One-Day Retreat


      วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม           “One-Day Retreat


   โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร เป็นพระอาจารย์บรรยายธรรมในหัวข้อ “Meditation and Mindfulness” พร้อมทั้งได้แนะนำเกี่ยวกับสมาธิและนำปฏิบัติธรรม


      ส่วนภาคบ่ายได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ทดลองเปลี่ยนอิริยาบทด้วยการเดินจงกรม ก่อนที่จะได้รับฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อ “Meditation and Mindfulness” จากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิ และถามตอบธรรมะ ซึ่งทุกท่านให้ความสนใจในหัวข้อบรรยายธรรมของพระอาจารย์ และตั้งใจนั่งสมาธิด้วยความสงบ โดยหลายท่านได้รับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย