สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป


      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งสวดมนต์ทำวัตรเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายได้ประกอบพิธีถวายกองทุนบุญต่างๆดังนี้ พิธีถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรประภาพร     แอร์เลอบัค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรนงนุช ไบรท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอรวรรณ พิมพ์ไชย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรกัญญาวีร์             กลมเกลียว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , ส่วนพิธีกล่าวคำอธิฐานจิตโคมมาฆประทีป โดยกัลยาณมิตรสุชีรา โฟลมันน์ และกัลยาณมิตร เหมือน วีล์โอล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,

             

 จากนั้นทุกท่านได้ร่วมใจกันประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มจำลองเพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกก่อนที่จะได้พิธีจุดโคมมาฆประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้