สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรพิสมัย พุงค์ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีถวายห้องฉันภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรกาญจนา บุญเสนาะ และกัลยาณมิตร              กิตติยา ฟรังเค เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม มีกัลยาณมิตรประสิทธิ์ พันธ์บุญ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย,  ส่วนพิธีถวายยานพาหนะแก้ว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรกิตติยา ฟรังเค เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย

 

     จากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ จำนวน 9 ท่าน ได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน