สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาระดมสมอง สร้างหลักสูตรการศึกษาของชาติ จ.ปทุมธานี

 


             เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานเปิดงานระดมสมอง สร้างหลักสูตร   การศึกษาของชาติ จัดโดยกองกิจกรรมพิเศษ สำนักประธานคณะกรรมการสภาธรรมกายสากล งานจัดขึ้นที่ห้องจักรแก้ว อาคารสำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสัมมนาในครั้งนี้ มีตัวแทนแพทย์   ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์  จำนวนกว่า ๔๐ ท่าน เพื่อปลูกฝังศีลธรรมเยาวชนผ่านหลักสูตรการศึกษา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร