สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์วัดพุทธนิวเจอร์ซี แนะนำสมาธิ ณ Union County College

พระอาจารย์วัดพุทธนิวเจอร์ซี แนะนำสมาธิ ณ Union County College


     พระอาจารย์จากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ได้แนะนำสมาธิ ณ Union County College ประเทศสหรัฐอเมริกา

        พระอาจารย์วันเฉลิม สมวํโส  จากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ได้แนะนำสมาธิให้กับอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียนจำนวน 20 ท่าน ที่Union County College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายท่านเพิ่งเคยนั่งสมาธิเป็นครั้งแรก แต่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก ท่านแรกบอกว่า นั่งแล้วตัวเบาเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ำ ท่านที่สอง บอกว่าเหมือนมีคนเปิดไฟ ภายในตัวเองรู้สึกว่ามีแสงสว่าง ทั้งๆที่ตนหลับตาอยู่ และท่านที่ 3 บอกว่า ได้รับความสงบภายใน และรู้สึกตัวเองมีพลังมาก


        ซึ่งการนั่งสมาธิครั้งนี้ ใช้เวลา 15 นาที ก็ส่งผลให้หลายท่านสามารถพบความสุขภายในได้ และสมาธิก็เป็นเรื่องกลางๆ ที่ทุกชาติ ทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้