สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสภากาชาดอังกฤษเยี่ยมชมวัดที่ลอนดอน

 

 

           เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะสภากาชาดอังกฤษ หรือ  British Red Cross จำนวน ๒๔ ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอน เพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร นำชมสถานที่ เล่าประวัติความเป็นมาของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสอนสมาธิเบื้องต้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร