สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลก

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลก


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก


    ภายในงานพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ตามเสียงของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่า และถวายธูปเทียนแพเพื่อน้อมบูชาสักการะแด่หลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 73 ปี โดยมีตัวแทนดังนี้ กัลยาณมิตรจุฑามาส   ชูสเตอร์ และกัลยาณมิตรพรพรรณ ซีเมอร์ เป็นตัวแทนถวายธูปเทียนแพ  ส่วนกัลยาณมิตรไสว          วีเดอร์ และกัลยาณมิตรวนิดา เบนเนส เป็นตัวแทนถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมทั้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ด้านกัลยาณมิตรจุฑามาส ชูสเตอร์ และกัลยาณมิตรพรพรรณ ซีเมอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธัมมชโย  เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 73 ปี  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เทศนาเรื่องอานิสงส์ของการทำบุญค่ะ