สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DIRI ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยโอทาโก

DIRI ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยโอทาโก


   สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ลงนามสัญญาเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาเทววิทยาและศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยโอทาโก


        พระสุธรรมญาณวิเทศ ว(สุธรรม สุธมฺโม) ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย( DIRI) และผู้อำนวยการมูลนิธิ 60 ปี Dhammachai เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย  ได้ลงนามสัญญา ( MoU )เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาเทววิทยาและศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยโอทาโก (มหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ) โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์เฮเลน นิโคลสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและต่างประเทศ  ร่วมลงนามและกล่าวถ้อยคำที่น่าปลื้มใจว่า ในฐานะที่เป็นผู้เเทนมหาวิทยาลัยว่า  " ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้สถาปนาและองค์กร 60 Dhammachai เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย พร้อมด้วย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI ) ที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในนิวซีแลนด์เท่านั้น แม้นักศึกษาจากนานาชาติก็จะได้โอกาสนี้ด้วย เพราะที่นี่เป็นแหล่งให้ความรู้เเก่นักศึกษานานาชาติด้วย" และท่านยังได้กล่าวอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ "เป้าหมายของมหาวิทยาลัย นอกจากสนับสนุนด้านวิชาการแล้วยังมีความปรารถนาตั้งใจให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว เป็นคนดีแม้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองของโลกยุค global multicultural community ได้เป็นอย่างดี ".

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล