สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


   สาธุชนจำนวนหลายท่านได้เดินทางมาสั่งสมบุญประจำสัปดาห์ ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวสี และกัลยาณมิตรสมหมาย เผ่าพงษ์สวัสดิ์ เป็นประธาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีกัลยาณมิตรอมรา สุนทรพงษ์ และกัลยาณมิตรศรัณยา มหามงคล  เป็นประธานผ้าป่า


    ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรวยุณี โสตถิโยธิน โยมมารดาของพระครูโสตถิธรรมวิเทศ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย โดยมีกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวสี และกัลยาณมิตรอมรา สุนทรพงษ์ เป็นประธาน และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจำนวน 3 จบค่ะ