สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ 'หัวใจเศรษฐี โดยพระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ  ส่วนพระนิติ ตปคุโณ  แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ชมภาพบรรยากาศการฟังธรรมของชาวท้องถิ่นในคลาสสมาธิEMC โดยในงานวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมถึง 23 ท่าน และอาสาสมัคร 2 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนประทับใจกับกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นอย่างมาก บางท่านพอฟังเทศน์จบก็นำปัจจัยมาใส่ถุงทองร่วมถวายบูชาธรรมพระอาจารย์                     ผู้แสดงธรรมด้วย พร้อมทั้งนั่งพนมมือรับพรด้วยอาการสงบเรียบร้อยและตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง