สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด


วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบำรุงวัด


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมณ์  ,กัลยาณมิตรทองสาย ราชพงษ์ และกัลยาณมิตร        บุญทัก  มั่นเข็มทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัด เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนา โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า คือ กัลยาณมิตรปัณฑ์ธนะ โชทส์, กัลยาณมิตรประพิมพ์พรรณ  เคมเบล และกัลยาณมิตรจันทร์สมร พวงพระจันทร์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ มีกัลยาณมิตรวิจิตรา            ชูจิตตารมณ์  ,กัลยาณมิตรทองสาย ราชพงษ์ และกัลยาณมิตรอุดมลักษณ์ สเป็นส์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้