สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันวิสาขบูชา


     พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


    เช้าวันนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดชุดขาว เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งการทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสากลโลก เพราะวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" อีกทั้งองค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งสากลโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542

 

    นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพราะน้อมบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวัน วิสาขบูชาด้วยค่ะ