สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ แก่คณะครูอาจารย์ ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่

 


         ทุกปีในช่วงปิดเทอม ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษแก่คณะครูอาจารย์ทั่วประเทศ  ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สำหรับในช่วง  ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ ได้จัดอบรมจำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ 
         รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะครูอาจารย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  จำนวน ๑๐๐ ท่าน 
         รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับคณะครูอาจารย์ จำนวน ๘๐ ท่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นครราชสีมา เขต ๖  ปทุมธานี เขต ๑ และคณะครูอาจารย์จากพิษณุโลก 
         รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับคณะครูอาจารย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพฯ  ขอนแก่น  จำนวน ๓๘ ท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร