สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ศุภกิจ ณัฏฐิโก ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรกานดา อาระบะ-กัลยาณมิตรฤทัย มาสุดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนผู้แทนกล่าวคำอธิษฐานจิตและคำอุทิศส่วนกุศล ได้แก่กัลยาณมิตรสาวิตรี ยามาโมโต้ และกัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

 

    ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรฤทัย มาสุดะ-กัลยาณมิตรแก้วตา สุมิดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้ถูกวิธี รวมถึงความสำคัญของการสวดธรรมจักรด้วย หลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรกานดา อาระบะ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่พระมหาอภิสิทธิ์ อาภาธโร และ                 พระมหาแสงชัย คุณัทธโร จะได้แสดงธรรมหัวข้อ “ อานิสงส์แห่งการสนับสนุนการศึกษา ”