สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนรัตนอัคคี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนรัตนอัคคี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา (บุปผา สวัสดี) จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนรัตนอัคคี และพิธีถวายกองทุนการศึกษาสามเณร


      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา (บุปผา สวัสดี) สาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนรัตนอัคคี และพิธีถวายกองทุนการศึกษาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย  ผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาล วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ส่วนคุณสุทธิพงศ์ คุณเกษราภรณ์ ชัยกิตติภรณ์ พร้อมด้วยครอบครัว เป็นประธานผ้าป่า


   สำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตลอดทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม  ซึ่งสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะ