สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


    วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


   สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระปวิณ ปิยวํโส นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นพระกิตติคุณ สิริคุโณ ประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์จุฑามาศ สุขบันเทิง และกัลยาณมิตรสุวิชญา ยอดยิ่ง เป็นประธาน ส่วนกัลยาณมิตรแอนและกัลยาณมิตรเอื้อง จารุเสน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์


  ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง