สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า


วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทองสาย ราชพงษ์,กัลยาณมิตรชัยมงคล อัมรินทร์นาวา และกัลยาณมิตรนริศ  ศิริทัพ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


 ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส-กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนริศ ศิริทัพ,กัลยาณมิตรสหัสวรรษ แก้วทอง และกัลยาณมิตรดาวรรณ วงศ์แหวนแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล