สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น


     วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม ซึ่งมีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันออกกำลังกาย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิ พร้อมทั้งถามตอบและแนะนำการปฏิบัติธรรม ซึ่งหลายท่านนั่งแล้วเห็นแสงสว่าง ตัวเบา ตัวขยาย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าปีตีใจในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา