สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก  ถวายอุปกรณ์การเรียนแด่เจ้าอาวาสวัดท่าแก่ง

ธุดงคสถานพิษณุโลก  ถวายอุปกรณ์การเรียนแด่เจ้าอาวาสวัดท่าแก่ง


    ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้ถวายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน แด่เจ้าอาวาสวัดท่าแก่งเพื่อเป็นอุปกรณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอวัดโบสถ์


    ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้ถวายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วยสมุด ปากกา   ปากกาลบคำผิดดินสอ ยางลบ  เป็นต้น แด่พระบุญเสริญ ธีชชโย  เจ้าอาวาสวัดท่าแก่ง อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อเป็นอุปกรณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอวัดโบสถ์ โดยพระศราวุธ อคฺคภทฺโท เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้   ซึ่งพระบุญเสริม ธีชชโย ได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรพานักเรียนในอำเภอวัดโบสถ์ มาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยค่ะ