สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี


วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี


     สำหรับพิธีในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่พระอาจารย์ชวณัฐ อุปสโม จะได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรลำเพลิง วรโคตร  และกัลยาณมิตรธงชัย สีมา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรจินตนา วิลเลี่ยม และกัลยาณมิตรวิไลพร แสงสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมนำหนังสือพระไตรปิฎกถวายแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้ให้ธรรมะ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง